دکتر رنجبر گفت: باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی قلب معاونت پژوهش و فناوری این دانشگاه است.
 برگشت

 دکتر رنجبر گفت: باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی قلب معاونت پژوهش و فناوری این دانشگاه است.

www.bpj.iau.ir

کد خبر:    53
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۶/۱۱/۱۷- ۱۵:۳۵         تاریخ آخرین ویرایش خبر:    ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - ۱۵ : ۲۴