کسب رتبه اول فصلنامه دانشجویی سپند توسط عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
 برگشت

کسب رتبه اول فصلنامه دانشجویی سپند در بخش نشریات علمی تخصصي علوم انسانی درجشنواره کشوری نشریات دانشجویی دانشگاه به مدیرمسئولی مهدی خطیب دماوندی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دماوند.

www.bpj.iau.ir

کد خبر:    1010
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۶/۱۱/۲۸- ۱۱:۵۵         تاریخ آخرین ویرایش خبر:    -