با حضور دکتر طهرانچی جلسه راهبری راه‌اندازی سامانه تخصصی پژوهشگران برگزار شد
 برگشت

جلسه راهبری راه‌اندازی سامانه تخصصی پژوهشگران باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، جلسه راهبری راه اندازی سامانه تخصصی پژوهشگران باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان با حضور دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر بابک نگاهداری مسئول باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان برگزار شد.

دکتر طهرانچی در این جلسه با تأکید بر لزوم وجود یک محیط تعاملی و رشد یابنده در سامانه تخصصی پژوهشگران باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، گفت: لازم است با ایجاد ارزش افزوده های فراوان در این سامانه فرصتی فراهم شود تا پژوهشگران زندگی علمی روان تری در این سامانه داشته باشند.

وی با اشاره به افزایش تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی جدید، اظهار داشت: این امر نشان دهنده تلاش شبانه روزی مجموعه دانشگاه و کار درست و با کیفیت در این زمینه است. راه اندازی سامانه های تخصصی در دانشگاه نیز می تواند به افزایش دانشجو و نشاط و سرزندگی در دانشگاه کمک کند.

در این جلسه موضوعاتی از جمله جزئیات سامانه تخصصی، فعالیت های انجام شده، نکات کلیدی راه اندازی سامانه، ساختار عملیاتی، ایجاد اتاق گفت وگو، اتاق اختصاصی پایان نامه، مخزن محتوای مشترک، شبکه پژوهشگران و ... مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین مقرر شد رویداد نوآفرین با محوریت سامانه شبکه سازی و تعامل پژوهشی توسط باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) به صورت مجازی در آینده نزدیک برگزار شود.

کد خبر:    3736
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۹/۰۹/۰۱- ۸ : ۹         تاریخ آخرین ویرایش خبر:    ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ - ۸ : ۲۹