برگزاری مسابقه مجازی طراحی و بهینه سازی ماسک و محافظ صورت مورد نیاز کادر درمان توسط باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد کرمانشاه
 برگشت
کد خبر:    2352
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۹/۰۴/۰۴- ۹ : ۳۳         تاریخ آخرین ویرایش خبر:    ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ - ۱۳ : ۳۳