برگزاری دوره آموزشی" معرفی و آموزش روش های مختلف تصفيه آب و فاضلاب در سيستم های نوين اين صنعت"
 برگشت

دوره آموزشی "معرفي و آموزش روش هاي مختلف تصفيه آب و فاضلاب در سيستم های نوين اين صنعت" در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دوره آموزشی " معرفی و آموزش روش های مختلف تصفيه آب و فاضلاب در سيستم های نوين اين صنعت" در راستای تشريک مساعی صنعت و دانشگاه با حضور اعضاء استعدادهای درخشان باشگاه، نخبگان و اساتيد مجرب باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان استان اصفهان و مديران و متخصصين عالی رتبه شرکت ذوب آهن برگزار گردید.

دکتر رامتين صادقی دبير شورای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان استان اصفهان در گفت و گو با خبرنگار این باشگاه اظهار کرد اين دوره آموزشی مطالب کاربردی جديدی را با هدف آموزش و معرفی متدهای روز تصفيه آب و فاضلاب برای پرسنل مرتبط از بخش های مختلف برگزار کرده است که ايده ها و مطالب علمی و عملی مورد بحث در اين کارگاه از نقاط قوت اين دوره محسوب ميگردد.

دبير شورای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان استان اصفهان خاطر نشان کرد در طی چندين نشست و برگزاری ميزگرد و کارگروه های تخصصی خوشبختانه اعتماد و تعامل بسيار چشمگيری  بين مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی و شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان بوجود آمده که در همين خصوص ميتوان به تأييد و تخصيص بودجه برای  پنج پايان نامه از اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،کارگروه های تخصصی با محوريت بحران آب و تدوين، طراحی و تصويب هفت دوره تخصصی آموزشی با محوريت تصفيه فاضلاب و بحران آب اشاره داشت.ی/ع

کد خبر:    1139
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۷/۰۷/۱۶- ۱۳ : ۱۹         تاریخ آخرین ویرایش خبر:    ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ - ۱۵ : ۱۱