برگزاری مسابقه عکاسی به صورت غیرحضوری با موضوع کشاورزی، صنعت و فن آوری اطلاعات
 برگشت

 

کد خبر:    2323
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۹/۰۳/۰۳- ۹ : ۵۷         تاریخ آخرین ویرایش خبر:    ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ - ۱۲ : ۵۵