عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان پژوهشگر برتر کشوری شد.
 برگشت

کسب عنوان پژوهشگر برتر و نمونه کشوری توسط حسن موسی زاده عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان و دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان.

www.bpj.iau.ir

کد خبر:    1009
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۶/۱۱/۲۷- ۱۱:۰۵         تاریخ آخرین ویرایش خبر:    -