برگزاری اولین نشست گروه مشاورین جوان و نخبه ریاست واحد تهران جنوب با حضور دکتر بابک نگاهداری رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
 برگشت

به گزارش روابط عمومی واحد تهران جنوب، در این نشست که با حضور آقایان: دکتر خواجوی رئیس واحد تهران جنوب، دکتر نگاهداری رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی و مسئول باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر کهندل معاون دانشجویی و فرهنگی واحد تهران جنوب، دکتر رزازی معاون دانشجویی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ستاد مرکزی، دکتر سرکاراتی معاون دانشآموزی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ستاد مرکزی، دکتر بخش‎امین مدیر برنامهریزی و نظارت راهبردی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ستاد مرکزی، مدیرکل و مدیران معاونت پژوهش و برنامه‎ریزی واحد تهران جنوب و اعضای استعداد درخشان باشگاه واحد، پیرامون ارائه طرحنامه اولیه تشکیل گروه مشاوران جوان و نخبه ریاست واحد تهران جنوب بحث و تبادل نظر شد.

در ابتدای جلسه آقای دکتر خواجوی ریاست محترم واحد تهران جنوب ضمن خیرمقدم به حضار توضیحاتی درخصوص توجه مقام معظم رهبری به استفاده از پتانسیل نخبگان و جوانان کشور بیان نموده و به عزم جدی واحد تهران جنوب درخصوص استفاده از توانمندیهای موجود در نخبگان واحد اشاره نمودند. همچنین خواستار رسمیت بخشی به تشکیل گروه مشاوران جوان و نخبه ریاست واحد و ادامه برگزاری نشست‎های مستمر این گروه شدند.

برپایه این گزارش، در ابتدای این نشست دکتر نگاهداری ضمن تأکید بر  تغییر رویکرد در فعالیتهای محوری باشگاه، به آئیننامه جدید تشویق مقالات و طرحهای پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی اشاره نمود و بیان داشت: یکی از تغییراتی که  در بحث تشویق مقالات در نظر گرفتیم این است که مقالات را از سمت موضوعی به سمت مقالات تحقیقی سوق دهیم که خود منجر به تحقیق و استخراج طرحهای پژوهشی بیشتری میشود. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود به هدفمند نمودن تسهیلات اعطایی به اعضای باشگاه اشاره نمود و افزود: درنظر داریم تا تسهیلات تنها در خدمت هدفی که باشگاه برای آن ایجاد شده اعطا شود. که در این خصوص رایزنیهایی با معاونت فناوری و نوآوری دانشگاه مبنی بر اینکه ورودیهای باشگاه ما خروجیهای مراکز رشد باشند به این معنا که باشگاههای ما زمانی که تیم میدهند و در مجامع ملی و بینالمللی حضور پیدا میکنند و دارای قابلیت و کیفیتهایی میشوند آنها را را پس از فارغالتحصیلی در قالب شرکتهای دانشبنیان در مراکز رشد فعالیت کنند و مشغول به کار شوند.

نگاهداری اظهار کرد: از دیگر اقداماتی خوبی که در نظر داریم تا برای اعضای باشگاه انجام پذیرد اولویت ویژه گزینش مدیران دانشگاهی و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی از خروجیهای باشگاه است، که بطور جدی پیگیر آن هستیم تا بتوانیم تسهیلات واقعی و در راستای اهداف باشگاه که براساس آن تأسیس شده است که یک قشر نخبهای را تربیت کند و به جامعه تحویل دهد، چه جامعهای واجبتر از خود بدنه دانشگاه آزاد اسلامی که این کار را از ابتدا در خود دانشگاه آغاز کنیم.

در ادامه این جلسه خانم خدابخش رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد ضمن ارائه گزارش عملکرد باشگاه به همراه تیم استعداد درخشان باشگاه واحد تهران جنوب کیوان اوضاعی کارشناس مسئول اجرایی بنیاد ملی نخبگان استان تهران، سعید صفا فوق دکتری نانو مواد از دانشگاه صنعتی شریف، مهندس احسان برزنونی مدیر آزمایشگاه‎ها و تجهیزات دانشگاه صنعت نفت و مهندس میثم هرائینی مدیر عامل شرکت دانش‎بنیان ایدهپردازان ‎فردا؛ نقطهنظرات، كمبودها و راهكارهاي پيشنهادي خود را درخصوص ارائه طرحنامه اولیه تشکیل گروه مشاوران جوان و نخبه در واحد تهران جنوب و در نهایت در کلیه باشگاه‎های واحدهای سراسر کشور در دانشگاه آزاد اسلامی بيان داشتند که مورد تائید و حمایت مقامات مسئول حاضر در جلسه قرار گرفت.

کد خبر:    2198
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۸/۰۶/۲۷- ۱۳ : ۵۶         تاریخ آخرین ویرایش خبر:    ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ - ۱۵ : ۱۷