کسب مقام اول ماهنامه فرهنگی-اجتماعی توسط عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
 برگشت

کسب مقام اول ماهنامه فرهنگی_ اجتماعی (حیاهو) واحد تهران غرب در دومین جشنواره کشوری نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی به سردبیری گل گونه بادامی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان تهران.

www.bpj.iau.ir

کد خبر:    1006
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۶/۱۱/۲۷- ۱۰:۵۷         تاریخ آخرین ویرایش خبر:    -