بررسی پرونده متقاضیان استفاده از امتیاز پذیرش بدون آزمون در هفتادمین جلسه شورای هدایت استعدادهای درخشان
 برگشت

هفتادمین جلسه شورای هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر بیژن رنجبر قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی امروز در سازمان مرکزی برگزار شد.

در این جلسه پرونده متقاضیان استفاده از امتیاز پذیرش بدون آزمون بررسی و همچنین گزارشی از آمار پذیرش بدون آزمون در 10 سال اخیر توسط شورای هدایت ارائه شد.

در ادامه این جلسه پرونده 21 نفر از متقاضیان استفاده از امتیاز پذیرش بدون آزمون در مقاطع بالاتر بررسی و با درخواست یک نفر موافقت شد.

کد خبر:    2263
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۸/۱۱/۰۸- ۱۶ : ۱۷         تاریخ آخرین ویرایش خبر:    ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ - ۱۸ : ۲۰