کسب رتبه اول نشریات دانشجویی توسط عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
 برگشت

رتبه اول نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی به ماهنامه سوم خرداد-دانشگاه آزاد قزوین به مدیرمسئولی محمدرضا عزیزمحمدی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان تعلق گرفت.

www.bpj.iau.ir

کد خبر:    1004
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۶/۱۱/۲۷- ۱۰:۵۳         تاریخ آخرین ویرایش خبر:    -