اولین نشست راهبری باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان استان آذربایجان غربی برگزار شد
 برگشت

اولین نشست راهبری استان آذربایجان غربی با حضور مهندس امیر جدیدی،مدیرکل هدایت و توانمندسازی دانش آموزی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،دکتر زواری معاون پژوهشی استان آذربایجان غربی و واحد ارومیه،دکتراخشانی رئیس باشگاه استان آذربایجان غربی و واحد ارومیه،دکتر مددیار،معاون آموزشی،پژوهشی سما ارومیه و کلیه روسای باشگاه در واحدها و آموزشکده های استان آذربایجان غربی به میزبانی واحد ارومیه برگزار شد.

در نوبت صبح این نشست،مهندس جدیدی با اشاره به تحول صورت گرفته در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،مطالبی را درخصوص رویکرد فعالیت محوری باشگاه و ایجاد بستر لازم برای توانمندسازی اعضا در قالب رویدادهای علمی،مسابقات دانش آموزی و دانشجویی و ارتباط مستمر با مراکز علمی مطرح کردند.

مدیرکل هدایت و توانمندسازی دانش آموزی با تبیین آیین نامه های جدید عضویت و تسهیلات اعطایی اعضای باشگاه و نظام ارزیابی روسای باشگاه در واحدهای دانشگاهی ،مواردی را در خصوص فعال سازی انجمن های علمی بیان نمودند.

وی از فعالیت ستاد مرکزی باشگاه در خصوص عقد تفاهم نامه هایی با مراکز معتبر علمی ، پژوهشی و نخبگانی کشور در راستای توانمندسازی اعضا خبر داد و افزود ستاد مرکزی باشگاه مستمرا درصدد ایجاد بسترهای لازم به منظور برقراری ارتباط با سایر سازمان ها و ارگان ها جهت ارائه تسهیلات با زمینه اشتغال ،امریه سربازی ،خدمات فرهنگی،ورزشی و رفاهی به اعضا است.

در ادامه روسای باشگاه واحدهای استان آذربایجان غربی ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های باشگاه واحد خود به بیان مشکلات باشگاه واحدها در زمینه اعتبارات بودجه ای به خصوص در باشگاه واحدهای سما پرداختند و در این راستا پیشنهاداتی به منظور رفع موانع موجود و ایجاد حرکت پرشتاب باشگاه مطرح داشتند.

در ادامه نوبت صبح نشست راهبری استان آذربایجان غربی ،شرکت کنندگان در کارگاه تخصصی مدارس فصلی که به صورت ویدئو کنفرانس ارائه شد شرکت نمودند .

نوبت عصر این نشست ،با برگزاری کارگاه تخصصی از طریق ویدئوکنفرانس با موضوع مسابقات آغاز شد و پس از آن جلسه هم اندیشی با دبیران انجمن های علمی دانشجویی واحد ارومیه برگزار شد .

شرکت کنندگان در این هم اندیشی با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در انجمن علمی خود ،مطالبی را درخصوص مشکلات پیرامون انجمن های علمی ارائه کردند .

کد خبر:    2220
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۸/۰۹/۰۶- ۱۵ : ۴۲         تاریخ آخرین ویرایش خبر:    ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ - ۱۵ : ۴۵