اولین دوره مسابقات ملی ایده تا عمل در حوزه نظام موضوعی معدن
 برگشت

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد کرمان ، اولین دوره مسابقات ملی ایده تا عمل در حوزه نظام موضوعی معدن را با محورهای اکتشافات ، استخراج، فرآوری مواد معدنی، مدل سازی و ایمنی در معدن برگزار می نماید.

علاقه مندان برای ارسال ایده های خود می توانند تا مورخ 98/12/15 به سایت www.idea.iauk.ac.ir  مراجعه نمایند .

دریافت پوستر مسابقه ملی معدن

 

کد خبر:    2268
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۸/۱۱/۱۶- ۱۰ : ۴۴         تاریخ آخرین ویرایش خبر:    ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ - ۱۰ : ۴۸