تمدید مسابقه ملی ایده های نوین در مواجهه با چالش های دوران کرونا و پساکرونا
 برگشت
کد خبر:    2357
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۹/۰۴/۰۸- ۱۱ : ۴۵         تاریخ آخرین ویرایش خبر:    -