توسط عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان: نجات جنگل ها با تولید کاغذ از ضایعات کشاورزی
 برگشت

* اختراع عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان آقای علی کاظمی تبریزی در مجله دانشمند در مقاله ای با عنوان "نجات جنگل ها با تولید کاغذ از ضایعات کشاورزی" منتشر شد.


 

منتشر شده در مجله دانشمند - شماره 7 - مهرماه 1398

 

کد خبر:    2200
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۸/۰۷/۱۰- ۱۶ : ۴۷         تاریخ آخرین ویرایش خبر:    ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ - ۱۶ : ۵۶