کسب رتبه دوم کشوری در اولین جشنواره ملی اختراعات توسط عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
 برگشت

کسب رتبه دوم کشور توسط مهندس نقدعلی علوی فرد, عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد مشهد, در اولین جشنواره ملی اختراعات توسکا بنیاد ملی نخبگان به میزبانی بابلسر.

www.bpj.iau.ir

کد خبر:    1007
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۶/۱۱/۲۷- ۱۱:۰۰         تاریخ آخرین ویرایش خبر:    -