ترجمه کتاب مبانی مدیریت شبکه های کامپیوتری توسط رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد پردیس
 برگشت

كتاب مباني مديريت شبكه های کامپیوتری با ترجمه خانم دکتر سولماز قیصری عضو هیئت علمی و استادیار گروه مهندسی کامپیوتر و رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد پردیس توسط انتشارات ناقوس منتشر و راهی بازار نشر شد .رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان پردیس در خصوص ترجمه کتاب مذکور گفت:  با توجه به اينكه كه امروزه كسب و كارها به طور فزاينده اي به سرويس هاي تحت شبكه وابسته شده اند و حفظ سرويس ها و خدمات شبكه مترادف است با حفظ كسب و كار، بنابراین مديريت شبكه يكي از فاكتورهاي حياتي در موفقيت كسب و كار است. مديريت شبكه، در صورت اجراي مناسب، اطمينان مي دهد كه خدمات ارائه شده در يك شبكه به درستي راه اندازي و اجرا خواهند شد. به علاوه، مديريت شبكه موجب مي شود هزينه راه اندازي شبكه و هزينه عملياتي آن تحت كنترل باشد. مديريت شبكه تضمين مي كند كه تجهيزات شبكه به طور كارآمد استفاده شوند و در جايي قرار مي گيرند كه بيشترين نياز به آنها وجود دارد. همچنين دسترس پذيري و كيفيت سرويس شبكه را افزايش مي دهد. اين در حالي است كه مديريت ناكارآمد مي تواند موجب زوال و قطع سرويس هاي شبكه، بهره وري ضعيف منابع شبكه، و از بين رفتن كسب و كار شود.خانم دکتر قیصری در ادامه افزود :  با وجود اهميتي كه مديريت شبكه دارد، متأسفانه يكي از مفاهيمي است كه تا كنون كمتر به آن پرداخته شده است. يكي از دلايل آن شايد اين باشد كه مديريت شبكه در نگاه اول ساده به نظر مي رسد، در حاليكه مي تواند بسيار دشوار و به شدت تحت تأثير تكنولوژي باشد. كتاب مباني مديريت شبكه يك راهكار قابل قبول ارائه مي دهد و نه تنها مديريت تجهيزات شبكه ها، بلكه مديريت سرويس هاي در حال اجرا روي آن شبكه ها را نيز پوشش مي دهد. اين كتاب، مفاهيم بنيادي و اصول مديريت شبكه را توضيح مي دهد و تلاش مي كند يك تصوير جامع از مديريت شبكه به همراه توضيح تكنولوژي هاي مختلف مرتبط با آن را ارائه دهد. بنابراين مطالعه این كتاب می تواند براي افراد علاقه مند به حوزه هاي مختلف شبكه هاي كامپيوتري و حتي كساني كه تنها يك شناخت اوليه از تكنولوژي شبكه بندي دارند مفيد باشد و آنها را به اين موضوع جذب كند. با توجه به رويكرد كاربردي كتاب اصلي، سعي شده است كه از پراكنده گويي و ذكر جزئيات غير ضروري كه موجب پيچيدگي بحث مي شود اجتناب نموده و تنها يك شالوده فني مناسب در اختيار خواننده قرار گيرد. مخاطبين مورد انتظار، اپراتورهاي شبكه، مهندسين توسعه شبكه، مهندسين تست شبكه، طراحان عملگرهاي شبكه، مديران پروژه ها، و مديران محصولات مي باشند؛ يعني همه كساني كه با مديريت شبكه بعنوان بخشي از حرفه ي خود سر و كار دارند. همچنين مي تواند براي كساني كه به درك تأثير مديريت شبكه در سازمان خود نياز دارند، و دانشجويان مهندسي كه در حوزه شبكه فعاليت دارند نيز مفيد باشد.

 

کد خبر:    2315
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۹/۰۲/۲۲- ۱۳ : ۲۱         تاریخ آخرین ویرایش خبر:    -