جلسه مصاحبه روسای پیشنهادی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحدها به صورت آنلاین
 برگشت

روسای پیشنهادی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحدهای کرج، تهران شرق، مشهد، زاهدان، گرگان، خوراسگان و زنجان  به صورت مجازی توسط معاونین و مدیران کل حوزه ستادی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان مصاحبه شدند.

در ابتدای این جلسه روسای پیشنهادی باشگاه واحدها، ضمن ارائه خلاصه‌ای از رزومه فعالیت‌های علمی، سوابق اجرایی مرتبط خود را نیز بیان کردند.

در پایان مقرر شد در خصوص تمدید احکام و یا انتصاب روسای پیشنهادی باشگاه های واحدهای فوق الذکر پس از بررسی  فعالیت های اجرایی و عملکرد آنان تصمیم نهایی اتخاذ گردد.

کد خبر:    2426
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۹/۰۵/۱۴- ۱۳ : ۲۳         تاریخ آخرین ویرایش خبر:    -