ساخت اسپری و پانسمان تسریع کننده انعقاد خون توسط عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد واحد گرمسار
 برگشت

سالار حقیری عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و دانشجوی دکتری دامپزشکی واحد گرمسار با طرح اسپری و پانسمان تسریع کننده انعقاد خون در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی حضور پیدا کرد .

آقای حقیری تصریح کرد :

 هدف از این طرح، تهیه یک اسپری و پانسمان کوچک با قابلیت جلوگیری از خونریزی جهت نجات بیماران هموفیلی و مصدومین، اعم از نظامی و مردمی می باشد تا از خونریزی ناشی از وقوع حادثه تا زمان رسیدن مجروح به بیمارستان جلوگیری کند و یا خونریزی را کاهش دهد.   

وی ایده ارائه طرح مذکور را مصاحبه با جانبازی که بخاطر خونریزی و عفونت محل زخم در میدان جنگ دچار قطع عضو شده بود بیان نمود .

کد خبر:    2247
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۸/۱۰/۱۰- ۹ : ۳۹         تاریخ آخرین ویرایش خبر:    ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ - ۱۵ : ۱۷