در راستای اجرای دوشنبه های وبیناری، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی برگزار می نماید
 برگشت

وبینار روش های کنترل، پیشگیری، مراقبت و توانبخشی  covid- 19

20 مردادماه 99- ساعت 12

کد خبر:    2433
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۹/۰۵/۱۹- ۱۲ : ۲۷         تاریخ آخرین ویرایش خبر:    ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ - ۱۲ : ۴۵