انتخاب عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تبریز به عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه آزاد اسلامی سال 1398
 برگشت

سرکار خانم مهناز پیروی عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و دانشجوی مقطع دکتری تخصصی معماری واحد تبریز به عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1398 انتخاب شد.

کد خبر:    2239
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۸/۱۰/۰۳- ۱۵ : ۳۱         تاریخ آخرین ویرایش خبر:    ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ - ۱۵ : ۳۲