مهلت ارسال آثار به منظور شرکت در دو مسابقه بازی وارسازی و بازی های رایانه ای در کسب و کار الکترونیکی شهر هوشمند و معماری و شهر آینده تمدید گردید
 برگشت
کد خبر:    2317
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۹/۰۲/۲۴- ۱۳ : ۲۰         تاریخ آخرین ویرایش خبر:    ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ - ۱۱ : ۴۳