بازدید ریاست عالی دانشگاه آزاداسلامی از باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد لنجان
 برگشت

به گزارش رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد لنجان، دکتر طهرانچی از باشگاه پژوهشگران این واحد بازدید کرد. در این بازدید یکی از اعضای باشگاه به شرح طرح پژوهشی خود با عنوان "دستگاه تولید انرژی دارای مخازن دو قسمتی حاوی گاز کربن دی اکسید و آب با استفاده از برکه خورشیدی به صورت تجدید پذیر" پرداخت. دکتر طهرانچی پیشنهاداتی را نیز در رابطه با تجاری سازی و تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی برای این طرح مذکور مطرح نمودند. همچنین  آقای ضیایی رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد لنجان گزارشی در رابطه با تعداد اعضا و برنامه های آینده باشگاه واحد ارائه نمود.

کد خبر:    2269
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۸/۱۱/۲۱- ۱۰ : ۷         تاریخ آخرین ویرایش خبر:    ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ - ۱۰ : ۸