برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس مسئولان ستاد مرکزی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان با روسای باشگاه استان ها در واحد الکترونیکی
 برگشت

دکتر رزازی معاون محترم دانشجویی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در جلسه ویدئو کنفرانس که در واحد الکترونیکی علوم تحقیقات با حضور معاونت دانش آموزی ، مدیرکل هدایت و توانمندسازی دانشجویی ، مدیرکل مسابقات و رویدادهای دانشجویی باشگاه و نمایندگان و روسای باشگاه 31 استان برگزار شد بیان کردند :

هدف از تشکیل این جلسه ارائه گزارش در مورد تغییرات بوجودآمده در آئین نامه های عضویت و تسهیلات و ماموریت باشگاه می باشد و توضیحات لازم را در خصوص این تغییرات برای روسای باشگاه بازگو کردند.

همچنین ایشان افزودند : ماموریت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ساختن پژوهشگران و ساختن افراد با هویت ملی است .

آقای دکتر رزازی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان را جایگاه فعالیت های انگیزه ساز و هویت ساز برای رشد شخصیت علمی دانشجویان اعلام نمودند.

ایشان بیان کردند در زمینه اشتغال نیز به دنبال تفاهم نامه هایی جهت هدفمند کردن کارآموزی دانشجویان هستیم .

سپس آقای دکترجوکار مدیرکل هدایت و توانمندسازی در حوزه دانشجویی فرمودند در قسمت توانمندسازی سعی داریم تحولاتی ایجاد کنیم.تولید ثروت و تجاری سازی بخشی از هدایت در رویکرد جدید دانشگاه خواهد بود . سعی براین است انجمن های بین رشته ای شکل بگیرند .

در ادامه آقای عموعابدینی مدیرکل مسابقات و رویدادهای دانشجویی درخصوص چگونگی برگزاری مسابقات توضیحاتی را بیان فرمودند.

در پایان جلسه نیز روسای باشگاه استان ها سوالاتی را مطرح کردند و مسئولان ستاد مرکزی پاسخگوی این سوالات بودند .


فایلهای پیوستی :

فایل مربوط به ' بدون عنوان ' را از اینجا دانلود کنید
فایل مربوط به ' بدون عنوان ' را از اینجا دانلود کنید
فایل مربوط به ' بدون عنوان ' را از اینجا دانلود کنید
کد خبر:    2214
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۸/۰۹/۰۳- ۹ : ۴۸         تاریخ آخرین ویرایش خبر:    ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ - ۱۳ : ۵۷